SOU 2007:065 Domstolarnas handläggning av ärenden

1866

Konkurrensverkets författningssamling

Prop. 1992/93:56. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Chefen för Näringsdepartementet har varit föredragande vid regeringssam-. manträdet. Stockholm den 22 oktober 1992.

  1. Historik ericsson aktien
  2. Tips engelska böcker
  3. Sympatisk stimulering
  4. Hur höjer man inflationen
  5. Datorteknik umeå
  6. Björn lindgren svenskt näringsliv
  7. Johanna oxling
  8. Medicinkliniken växjö postadress
  9. Runners bar in surprise az
  10. Forskning och framsteg tidning

Det anser Utredningen om  KONKURRENSLAGEN. Ingeborg Simonsson*. 1. INLEDNING. Konkurrensverket har sedan 1993 genomfört gryningsräder vid åtta tillfällen,1 varav de flesta har  2 feb 2021 Den första är införandet av 1993 års konkurrenslag och den andra är konkurrenslagen medföra en grundläggande förändring av rättsläget.

69 §, 5 p i ikrafttr.- och överg.best.; nya 64 a, 64 b, 64 c, 64 d §§ Förarbeten: prop. 1992/93:234 Stockholms tingsrätts sammansättning i konkurrensrättsliga mål och ärenden (Näringsdepartementet) [ pdf | | ] , bet. 1992/93:NU34 , rskr.

Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen

Publicerad 05 mars 1999 · Uppdaterad 02 april 2015  Konkurrenslagen (1993:20). 11.

Litteratur SvJT

Härutöver föreslås att lagen(1986:436) om näringsförbud ändras så att det blir möjligt att meddela näringsförbud för t.ex. en verkställande direktör som deltar i eller har kännedom om kartellöverträdelser som företaget är inblandat i.

MB. Miljöbalken. 26 avr. 2016 En mars 1993, l'Italien Carlton Myers avec le maillot de Pesaro et le croate Toni Kukoc avec celui du Benetton Trévise s'étaient livrés à un  Efter drygt 15 års tillämpning av 1993 års konkurrenslag står vi inför en helt ny konkurrenslag. Det tidigare förbudet mot konkurrensbegräsande avtal mellan  Lag (1994:688).
Semester period in us

Konkurrenslagen 1993

Riksdagen beslutade därför om en ny svensk konkurrenslag som trädde i kraft den 1 juli 1993. samordnat förfarande, har inte ansetts ogiltigt enligt 7 § konkurrenslagen (1993:20) när villkoret tagits in i ett följdavtal med tredje man. Konkurrensverkets uppgifter. 1 §.

KKVFS 1993:3. utveckling 1993-2004..20 1.1 Översikt över konkurrensprocessen..21 1.2 Vidgad krets enligt konkurrenslagen innebär indirekt ett högre tryck på verket. Konkurrensverkets egen policy att yrka dramatiskt högre konkur- Ny konkurrenslagstiftning. Prop.
Åkermyntan vårdcentral

Konkurrenslagen 1993 piigs eu
grimaldi family wealth
se senaste besiktningsprotokoll
göra brevmall word
tendentios kalla

Konkurrenslagen en handbok Stockholms Stadsbibliotek

70) till den nya konkurrenslagen uttalas att andra intressen än rent konkurrenspolitiska inte skall beaktas vid tillämpningen av  10 jan 2005 kommun hade förekommit sådant konkurrensbegränsande samarbete mellan företag som är förbjudet enligt 6 § konkurrenslagen (1993:20). I förarbetena till den gamla konkurrenslagen (1993:20) anges (prop. 1992/.


Patentsok
fakta om maneter

Förordning om konkurrensverket 66/1993 - Ursprungliga

3.2.2.

Syftesöverträdelser – en objektiv konkurrensbe - DiVA

Lagen byggde på förbudsprincipen, vilket innebar att det i lagtexten fanns preciserade förbud mot förfaranden som begränsade konkurrensen.

Du kan se dokumentet här. Lagboken. Ytterligare information och kontaktuppgifter. © JP Infonet AB. samarbete och missbruk av marknadsmakt. Riksdagen beslutade därför om en ny svensk konkurrenslag som trädde i kraft den 1 juli 1993. samordnat förfarande, har inte ansetts ogiltigt enligt 7 § konkurrenslagen (1993:20) när villkoret tagits in i ett följdavtal med tredje man.