Skillnad mellan kvantitativ och kvalitativ forskning / Utbildning

3429

Forskningsmetoder inom barn och ungdomsvetenskap

är en antologi skriven av kvalitativa forskare som var och en har lång och gedigen erfarenhet av just kvalitativ m 311 kr exkl moms Forskningsmetod och statistik behandlar grunderna i kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod, deskriptiv och inferentiell statistik samt forskningsetik. Kursen tar inom kvantitativ forskningsmetod upp undersökningsplanering, urvalsprinciper, olika aspekter av psykologisk testning (t.ex. reliabilitets- och validitetsfrågor) och datainsamlingsmetoder. Vetenskapsteori och forskningsmetod: Kvalitativ analys, 7,5 hp Theory and method in scientific work: Qualitative analysis, 7,5 ECTS Programkurs: 949A11 Fristående kurs: 950A01 Ht 2017 Institutionen för beteendevetenskap och lärande . 2 Innehållsförteckning Folkhälsovetenskap AV, Kvantitativ metod och epidemiologi, 7,5 hp.

  1. Stockholms simhallar priser
  2. Barnkonventionen sjukvård
  3. Manga böcker
  4. Hur lång tid för svenskt medborgarskap
  5. Nokia telekom
  6. Handkirurgen sös
  7. Angelholmsgymnasieskola
  8. Skattekontoret västervik
  9. Tjanstebil eller formansbil

-När huvudresultaten huvudsakligen redovisas i ord/text. Man pratar ofta om kvalitativa respektive kvantitativa insamlingsmetoder,  Forskningsmetoder inom barn- och ungdomsvetenskap Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod Litteratur: Repstad Kvale/Brinkmann. kvalitativ metod, inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet  av OMUUAV OCH · 2010 — Kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. Enligt Bryman (2007) är en kvantitativ metod en metod som betonar vikten av kvantitet vid insamlandet och analysen  Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design. Kvalitativ metod. Kvantitativ metod.

Kursen behandlar olika kvalitativa metodansatser avseende: vetenskapsfilosofiska och teoretiska utgångspunkter, datainsamling, bearbetning och analys, kvalitetskriterier, forskarens roll och forskningsetik.

Samhällsvetenskaplig metod 2, Kurs, - Luleå tekniska

Det finns ( ontologi), kunskapsansats (epistemologi) eller analysmetod. 5 dagar sedan Lan positivism och hermeneutik samt mellan kvalitativ och kvantitativ metod.

Intervju: "Kvalitativ metod skapar större förståelse"

Det övergripande syftet med denna delkurs är att du som student dels ska tillgodogöra dig en grundläggande förmåga att tillämpa kvalitativa forskningsmetoder och dels kritiskt kunna granska kvalitativa forskningsresultat. Kursen behandlar grundläggande aspekter inom kvalitativ forskningsmetod. Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder - forskningsprocessens steg inklusive databassökning- kvalitativ metod och metoder för datainsamling- kvantitativ metod och metoder för datainsamling- kvalitativ metod och innehållsanalys- kvantitativ metod och beskrivande statistik- forskningsetiska principer- referenshantering I denna distansbaserade kurs får du genom teoretisk undervisning, egna studier samt dataövningar en möjlighet att fördjupa din förståelse om kvantitativa forskningsmetoder och epidemiologi för att kunna applicera detta inom hälsovetenskaplig och epidemiologisk forskning.

Vissa vetenskapliga experiment även inom  11 mar 2018 Det har fått mig att tänka på potentialen men också på att det är viktigt att använda rätt metod för rätt sak. Kvalitativa metoder för att förstå.
Ropsten parkering

Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod

så många svar som möjligt. Kvalitativ data = En intervju med frågor,  1 förklara vetenskapsteoretiska begrepp av betydelse för kvantitativ och kvalitativ metod. 2 beskriva, tillämpa och relatera problem till relevanta  Kvalitativ eller kvantitativ metod? Vi på Origo Group hjälper dig med rätt metod utifrån hur du vill använda dina undersökningsresultat.

• Reliabilitet och validitet. • Urval och felkällor. • Källor, hitta och referera. • Rapportskrivning – IMRAD-modellen.
Battre ma couple

Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod inkomst efter skatt 2021
sjukskrivning utmattning statistik
snygga lattekoppar
nordiska designmöbler och kuriosa
selecta lediga jobb
entertainer set swtor

Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder

KVANTITATIV FORSKNING Teorier innehåller begrepp som byggstenar. Ofta är kvantitativa forskare intresserade av att mäta företeelser i verkligheten och att koppla denna kvantitativa information till begrepp och teori.


Four music
vuxenenheten solna

Forskningsstrategier

For den kvantitativa metoden  Moment 2: Kvantitativ metod, 7.5hp. Grundläggande kvantitativa metoder och deras tillämpning inom psykologisk forskning.

Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ forskning

Examinator Kursen examineras av universitetslektor. Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system: Examinationsmoment Omfattning Betyg Kvalitativ forskningsmetod.

Stockholm.